FFI-frokost: Teknologisk innovasjon i Forsvaret

tirsdag

25.

oktober

2022

Kl.

08:30

-

11:15

Deichmansalen, Bjørvika / Digitalt

Arrangør: FFI

Kontaktperson:

Hvis Forsvaret skal videreutvikles og styrkes er vi nødt til å dra nytte av fremvoksende og moden teknologi. Hva må til for at vi skal klare det?

Det norske Forsvaret står foran store utfordringer. Det skal moderniseres og effektiviseres, samtidig som den operative evnen må styrkes for å møte nye utfordringer og et trusselbilde i endring.

– Vi hevder det er mulig å styrke forsvarsevne og beredskap samtidig som vi moderniserer og effektiviserer. Teknologisk innovasjon er en del av løsningen mener Hanne Bjørk, FFIs forskningsdirektør for innovasjon og industriutvikling. 

Under frokostseminaret 25. oktober vil FFI legge frem en helt ny rapport. Her lanserer vi nye tilnærminger til måten vi jobber med fremskaffelse av teknologi og materiell for Forsvaret. Vi mener rådene vi gir kan hjelpe forsvarssektoren å bedre nyttiggjøre seg den raske teknologiske utviklingen. Vi tar også for oss noen grunnleggende forutsetninger vi mener må på plass for å lykkes, og vi lanserer konkrete tiltak som kan vise vei for raskere teknologisk innovasjon.

– Dagens investeringsprosesser i Forsvaret er ikke godt nok rigget for å ta i bruk og dra nytte av ny teknologi. Det kreves grunnleggende endringer i måten vi planlegger, styrer og gjennomfører materiellinvesteringer, mener Bjørk.

Frokosten avsluttes med debatt mellom sentrale aktører i forsvarssektoren og industrien, der FFIs forslag legges under lupen.

Det er begrenset antall plasser i salen. Arrangementet strømmes på denne siden og FFIs Facebook-side.

Program

08.30: Registrering og frokost

09.00: Velkommen v/Kenneth Ruud, administrerende direktør ved FFI

09.05: Hvordan kan Forsvaret raskere dra nytte av ny teknologi – våre 10 råd, forskningsdirektør Hanne Bjørk.

09.30: En teknologireise som viser en ny vei for teknologisk innovasjon – hva må til for å beskytte flybaser mot fremtidens trusler, forskningsleder Christian Brunsvig.

09.45: En teknologireise som viser en ny vei for teknologisk adopsjon av sivil teknologi, seniorrådgiver Line Thorsberg.

10.00: Pause

10.20: Fem konkrete tiltak vi allerede er i gang med eller planlegger

10.30: Paneldebatt og spørsmål fra publikum

11.15: Avslutning

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager