FFI-frokost: Forsvarsanalysen 2023

tirsdag

21.

mars

2023

Kl.

08:30

-

10:30

Deichman Bjørvika/Digitalt

Arrangør: FFI

Kontaktperson:

På dette frokostmøtet presenteres den ferske FFI-rapporten Forsvarsanalysen 2023. Den skal gi et bedre grep om den strategiske utviklingen i Forsvaret.

Forsvarsanalysen er en årlig rapport der FFI bruker hele sin faglige bredde til å gi forsvarsledelsen råd og anbefalinger om Forsvarets videre utvikling:

  • Hvilke rammefaktorer påvirkes Forsvaret av?
  • Hvordan er balansen mellom Forvarets oppgaver, struktur og økonomi?
  • Hvor finnes det et særskilt potensial for å forbedre Forsvarets operative ytelse?

Under frokostmøtet vil FFI gi overordnede råd om retningsvalg for Forsvarets utvikling. Vi gir også en rekke konkrete anbefalinger om tiltak basert på funnene i rapporten.

Et utvidet sammendrag og en ugradert versjon av Forsvarsanalysen 2023 vil bli publisert på FFIs nettsider kl. 09.00 samme dag som rapporten presenteres.

Arrangementet vil bli strømmet. Livestream starter klokken 09:00.

Program

08:30: Frokost og registrering

09:00: Velkommen ved møteleder Anne-Lise Hammer

09:05: Presentasjon Forsvarsanalysen 2023

10:00: Debatt og spørsmål fra publikum

10:30: Slutt

Del aktivitet:

Kontakt:
Bjørn Damhaug
Cluster Manager