FFI-frokost: Forsvarsanalysen 2022

Tirsdag

15.

mars

2022

Kl.

08:30 / 09:00

-

Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo / Digitalt

Arrangør: FFI - Forsvarets forskningsinstitutt

Kontaktperson:

På dette frokostmøtet presenterer vi den ferske FFI-rapporten Forsvarsanalysen 2022. Den skal gi et bedre grep om den strategiske utviklingen i Forsvaret. Dette er første utgave av årlige råd fra FFI til forsvarsledelsen.

Hensikten med Forsvarsanalysen er å forbedre dagens planer for utviklingen av Forsvaret. Innholdet er utarbeidet av forskere ved FFI, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Forskerne har sett på rammefaktorer, balansen mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi, og nye muligheter.

De overordnede rådene er:

  • å rette større oppmerksomhet mot utfordringene i de lavere delene av konfliktspekteret,
  • å styrke arbeidet med å utforske nye konsepter
  • å gjøre skillet mellom dem som skal sikre best mulig operativ evne i dag og i framtiden tydeligere.

På frokostmøtet vil vi også presentere de mer konkrete rådene som er omtalt i Forsvarsanalysen. Disse rådene handler blant annet om å sikre økonomisk balanse, øke den operative evnen, redusere risikoen for mangel på personell og kompetanse, utnytte totalforsvaret og sørge for at hensynet til bærekraft, klima og miljø blir et sentralt prinsipp for forsvarssektoren.

FFI-frokosten er både fysisk og digital. Påmeldingsskjema, og strømming av arrangementet finner du her.

Program

08:30: Frokost og mingling

09:00: Strømmingen starter – Kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer ønsker velkommen.

09:02: Presentasjon av Forsvarsanalysen 2022 – av forskningsdirektør Espen Skjelland og forskningssjef Espen Berg-Knutsen.

09:45: Spørsmål fra salen og fra seere av strømmingen

10:00: Slutt.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager