Er Norges totalforsvar forberedt på russisk aggresjon?

tirsdag

24.

mai

2022

Kl.

08:30

-

10:30

Arrangør: FFI - Forsvarets forskningsinstitutt

Kontaktperson:

Hvordan kan vi utvikle totalforsvaret for å håndtere framtidens trusler? Det er tema under FFI-frokost 24. mai. Arrangementet er både fysisk og digitalt.

Krigen i Ukraina har skjerpet den sikkerhetspolitiske situasjonen. Trusselbildet er sammensatt og alle deler av samfunnet kan bli utsatt for maktbruk og press. Skillet mellom fred, krise og krig viskes ut og det samme gjør skillet mellom sivile og militære oppgaver. Et effektivt totalforsvar er avgjørende for samfunnets motstandsevne. Men hvor godt forberedt er vi? 

For første gang inviterer FFI til FFI-frokost på Deichman Bjørvika, i Deichmansalen. Arrangementet er gratis og det sendes også direkte på FFIs hjemmeside og FFIs Facebook-side. 

Program

08:30: Registrering og frokost

09:00: Velkommen ved assisterende direktør Jan Erik Torp

09:05: Totalforsvaret 2022: Hvor godt forberedt er Norge? Forskningsdirektør ved avdeling Totalforsvar, Janet M. Blatny, gir oss et bilde av dagens situasjon.

09:40: Totalforsvaret mot 2040: Forskningsleder Stig Rune Sellevåg leder prosjektet som heter Totalforsvaret mot 2040. I utgangen av 2024 skal prosjektet munne ut i et kunnskapsgrunnlag for langsiktig videreutvikling av totalforsvarsevnen.

09:55: Energisikkerhet: Hva gjør vi dersom det blir mørkt? Vi er avhengig av energi både i fred, krise og konflikt. Seniorforsker Karina Barnholt Klepper forteller om hvordan vi kan sørge for økt energisikkerhet i framtiden.

10:15: Debatt og spørsmål

10:30: Takk for i dag.

Meld deg på her.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager