Digitalt seminar: Internasjonalt industrisamarbeid

Torsdag

26.

november

2020

Kl.

09:00

-

11:30

Digitalt - Teams

Påmeldingsfrist: 25.11.2020 kl 09:00

Arrangør: MIDSEC

Kontaktperson:

Tom Guttormsen

+47 481 24 348

Foto: Mats Grimsæth/Forsvaret

Anskaffelser til Forsvaret med tilhørende avtaler om industrisamarbeid sikrer norsk næringsliv tilgang til utenlandske markeder. I de vel 50 avtalene Forsvarsmateriell har med utenlandske leverandører i dag, er rundt 14 milliarder kroner tilgjengelig for norsk industri gjennom gjenkjøpsforpliktelser. I nær fremtid kan denne summen mer enn dobles i form av nye avtaler, noe som gir enorme muligheter for små og store leverandører i Norge.

Næringsklyngen MIDSEC har fått med seg noen av landets fremste eksperter innen temaet for å dele sine erfaringer. Vi inviterer deg til digitalt seminar som gir deg innsikt i ulike muligheter, prosesser og hva som må til for å lykkes.

Mer informasjon om arrangement og foredragsholdere her.
Påmelding til arrangement her.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager