Digitalt seminar: Hvordan unngå ondsinnede cyberangrep?

Onsdag

25.

november

2020

Kl.

08:30

-

09:45

Digitalt, Teams

Påmeldingsfrist: 24.11.20 kl 09:00

Arrangør: Mid-Norway Defence and Security Cluster og Ocean Autonomy Cluster

Kontaktperson:

Ingrid M. Sandnes

Cybersikkerhet angår oss alle og blir stadig viktigere i en verden som blir mer og mer digital. Etter COVID-19 har hjemmekontor blitt en normalitet i Norge og stadig flere bedrifter flytter over i «skyen». Digitalisering skaper muligheter, men gjør oss også sårbare. Angrepsmulighetene øker og trusselaktørene vet å utnytte sårbarhetene i systemene. Derfor er det nødvendig å ha innsikt i dagens trusselbilde, kunne identifisere og utbedre sårbarhetene slik at bedriften er best mulig rustet mot cyberangrep.

Vi i MIDSEC mener det er viktig å sette cybersikkerhet på dagsorden. I samarbeid med Ocean Autonomy Cluster arrangere vi derfor et digitalt seminar om cybersikkerhet for å løfte opp utfordringer, se på løsninger og øke bevisstheten rundt temaet for våre medlemmer.

Påmelding til webinaret her
Webinaret vil foregå på Teams. Det blir sendt ut en lenke på e-post når datoen nærmer seg.

Program

08:30 – Velkommen

08:35 – Harald Næss: Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, hvem er vi?

  • Informasjon om Nasjonalt cybersikkerhetssenter
  • Situasjonsbilde – cyberområdet
  • Helhetlig Digitalt Risikobilde 2020
  • NSM råd og veiledning rundt IKT-sikkerhet

09:00 – Lars Benjamin Vold: NORMA Cyber, et maritimt cybersenter  

  • NORMA – Cybersenter
  • Digitalt risikobilde til sjøs
  • Nye krav fra International Maritime Organization: Maritim Cyber risikostyring 

09:25 – Spørsmålsrunde

09:40 – Avslutning


Om foredragsholderne

Harald Næss er leder av rådgivingsseksjonen i Nasjonalt cybersikkerhetssenter, NCSC/NSM.  Seksjonen utarbeider råd og anbefalinger innen IKT-sikkerhet til hjelp for norske virksomheter. Harald har hovedfag i Informatikk fra Universitetet i Oslo, og har over 20 års erfaring som CIO/CTO fra telekommunikasjon, forsvarsindustri og finans.

Du kan lese mer om Nasjonalt cybersikkerhetssenter her.

Lars Benjamin Vold er leder Norma Cybersenter som er et maritimt cybersenter under etablering. Bak denne satsingen står Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund. Sammen danner de Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA Cyber) som blir operativt fra 1. januar 2021. Lars Benjamin har bakgrunn fra forsvaret og tatt økonomiutdanning på OsloMet.

Du kan lese mer om NORMA Cybersenter her.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager