Bærekraftsutfordringen treffer også forsvarsindustrien – Hva innebærer det?

fredag

17.

mars

2023

Kl.

09:00

-

15:00

Næringslivets Hus (NHO-bygget) på Majorstua i Oslo

Arrangør: FSi

Kontaktperson:

Er virksomheten din forberedt på å møte utfordringen omstillingen til en bærekraftig utvikling i Forsvarssektoren og samfunnet forøvrig innebærer?

Det kommer mye nytt regelverk næringslivet må forholde seg til, og Forsvarssektoren vil introdusere nye bærekraftsrelaterte krav både til leverandørenes virksomhet og til materiellet som skal anskaffes. I regi av FSi sitt bærekraftsutvalg arrangerer FSi seminar om dette 17. mars. Påmeldingen er åpen.

Hensikten med dette arrangementet er å formidle informasjon om generelle spørsmål om bærekraft, hvilke regelverk som gjelder og hvilke krav som stilles til bærekraft fra myndighetene. Målgruppen for seminaret er deg som jobber innenfor innkjøp, logistikk, finans, produktutvikling, R&D, HMS/Kvalitet, bærekraft og compliance i en av FSis medlemsbedrifter. Men også du som ikke er medlem i FSi eller som tilhører en myndighetsorganisasjon, og som vil høre mer om arbeidet med bærekraft hos våre medlemsbedrifter og i forsvarssektoren, er velkommen til å delta.

Seminaret vil være tredelt:

Del 1: Vi starter med å se på tsunamien av regelverk som vi må forholde oss til. Hvordan komme i gang med bærekraftarbeidet? Hvordan gjør andre det? Innblikk i et brukervennlig verktøy for klimarapportering fra Emisoft.

Del 2: Åpenhetsloven: Hvem gjelder den for og hva kreves av innkjøpsrollen for å innfri kravene.
Bedriftseksempel på hvordan man kan gjøre onboarding av nye leverandører i et ESG perspektiv.

Del 3: Bærekraft må være med i tidlig fase av innovasjon og utvikling av nye produkter. Vi får høre hvordan FFI jobber med dette. Hvordan jobber FMA, Norges største innkjøper, med bærekraft?

Mer informasjon, program og lenke til påmelding finner du her

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager