Boxwall blir med i MIDSEC

BoxWall er et oppstartsselskap som har utviklet en patentert teknologi for fleksible, bærekraftige og smarte veggløsninger. Nå blir de medlem i MIDSEC.

– Vi har blitt med i MIDSEC for å utvide vårt nettverk og for å komme i posisjon for å avklare om våre bærekraftige løsninger er attraktive for forsvaret. Vi tror flyttbarhet, robusthet, energieffektivitet, og akustikk er BoxWall-egenskaper som er viktige for forsvaret.

Videre så har vi utviklet IoT-løsninger og digitale tjenester som kan gi forsvaret en produktivitetsforbedring, sier Håvar Moe som er daglig leder i BoxWall AS.

Sirkulær økonomi og bærekraftige løsninger

Håvar Moe, Boxwall

BoxWall sine ytterveggsløsninger er spesielt godt egnet for kunder som har behov for mobilitet, og som samtidig har høye bærekraftskrav. Ytterveggene kan enkelt demonteres og brukes på nytt, og de kan leveres med passivhus-kvalitet.

En av fordelene er at veggløsningene er ca. 25% tynnere enn vanlige yttervegger i tilsvarende energikvalitet. BoxWall sine innvendige veggløsninger er spesielt utviklet for kunder som krever bærekraftige fleksible bygninger. Med dagens eksisterende løsninger rives og kastes det betydelige mengder med materialer når det skal bygges om.

– For Forsvaret er det viktig både å redusere energiforbruk og direkte klimagassutslipp, og å legge om til sirkulær økonomi og bærekraftige anskaffelser. Her kan Boxwall sine løsninger bidra, sier Moe.

Illustrasjon: Boxwall

Med BoxWall sine løsninger kan man enkelt demontere og bruke veggene på nytt – gang etter gang. Dette bidrar til svært raske ombygginger og en reduksjon av CO2-utslippene på opptil 90%. BoxWall sin IoT teknologi åpner for muligheter som tidligere ikke har vært mulig, og for store kunder vil man blant annet gjennom RFID-tagging av hver modul få mulighet til «global planlegging». Sensorer vil også samle inn data som kundene igjen kan benytte seg av for å forbedre produktiviteten i organisasjonen.

Les også: BoxWall igang med sitt første modulhus

Håper å treffe fremtidige samarbeidspartnere

Illustrasjon: Boxwall

– Gjennom vårt medlemskap i MIDSEC håper vi at vi kan treffe fremtidige samarbeidspartnere både på kunde- og leverandørsiden, sier Moe.

– Boxwall er et oppstartselskap med egenutviklede smarte moduler som setter sirkulære løsninger ut i praksis. Framtidsrettet, innovativt og kosteffektivt. Jeg tror både Boxwall og klyngemedlemmene vil ha gjensidig nytte av hverandre. Vi ønsker de velkommen som medlem i MIDSEC sier klyngeleder Ebbe Deraas.

Les også: Trønderbedrift med ny teknologi for grønn husbygging

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager