PST på medlemsmøte: – Viktig at bedriftene beskytter sine verdier

Terje Lunde, næringslivskontakt i PST. Foto: Lars Bugge Aarset

Under årssamlingen for medlemsbedrifter i MIDSEC informerte PST om de ulike truslene mot trønderske bedrifter. I tillegg informerte Forsvarsdepartementet om langtidsplanen for Forsvaret og næringslivets muligheter.

Nærmere 60 representanter fra medlemsbedrifter og samarbeidspartnere deltok på MIDSEC sin årssamling. I tillegg var flere medlemsbedrifter fra Ocean Autonomy Cluster også med på første del av møtet.

Per Marius Frost-Nielsen, Politiets sikkerhetstjeneste – PST, Foto: Lars Bugge Aarset
Analytiker Per Marius Frost-Nielsen i Politiets sikkerhetstjeneste – PST. Foto: Lars Bugge Aarset

Økt trusselnivå

Analytiker Per Marius Frost-Nielsen og næringslivskontakt Terje Lunde fra Politiets sikkerhetstjeneste informerte om PST sitt arbeid og om de ulike truslene mot norsk og trøndersk næringsliv. Mange bedrifter har verdier, kunnskap og informasjon som er av interesse for fremmede stater. Den endrede sikkerhetssituasjonen gjør at trusselnivået har økt.

– Det er viktig at bedriftene vurderer egen sårbarhet og hvilke tiltak de selv må iverksette for å beskytte sine verdier, sier Frost-Nielsen.

Her kan du lese Politiets rapport Cyberkriminalitet 2024 og Nasjonal trusselvurdering 2024 fra PST.

Ha anbefaler også bedriftene å være oppmerksomme og føre var. Det viktigste sikkerhetsarbeidet er det bedriftene selv som må gjøre, og han inviterer gjerne bedriftene til dialog med PST om sikkerhetssituasjonen.

Last ned Nødplakat for digitale angrep fra Næringslivets sikkerhetsråd

Per Marius Frost-Nielsen, Politiets sikkerhetstjeneste – PST, Foto: Lars Bugge Aarset
Informasjon fra Politiets sikkerhetstjeneste – PST, Foto: Lars Bugge Aarset

Store investeringer

Forsvaret skal gjøre store investeringer i årene fremover, både i Midt-Norge og resten av landet. Med dette som bakgrunn informerte Martin Blom fra Forsvarsdepartementet om Langtidsplanen for Forsvaret – LTP. Langtidsplanen angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. Blom presenterte hva LTP innebærer av muligheter for næringslivet, og for små og mellomstore bedrifter spesielt. Blom er seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet (FD VI) sin avdeling for investeringer.

På første del av møtet som var med PST og Forsvarsdepartementet, deltok også flere medlemsbedrifter fra Ocean Autonomy Cluster.

Martin Blom, Forsvarsdepartementet Foto: Lars Bugge Aarset
Martin Blom, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet Foto: Lars Bugge Aarset

Planer fremover

Torbjørn Lundberg i Proneo presenterte resultatene fra en ny undersøkelse om beredskapen i Trønderske kommuner. Den avdekkede statusen skal blant annet være grunnlag for SINTEF sitt videre arbeid i samarbeid med MIDSEC.

I tillegg presenterte Ebbe Deraas planer og videre satsning for klyngearbeidet. Målet til MIDSEC er å være den ledende nasjonale samarbeidsklyngen for små og mellomstore bedriffter inn mot forsvars,- totalforsvars- og sikkerhetsmarkedet. MIDSEC har konkrete samarbeidprosjekt med næringsklynger i både Sverige, Finland og Danmark.

Torbjørn Lundberg i Proneo. Foto: Lars Bugge Aarset
Torbjørn Lundberg i Proneo. Foto: Lars Bugge Aarset

MIDSEC skal nå inn med en ny klyngesøknad med bakgrunn i Stortingets forlik om ny langtidsplan for forsvaret – LTP på 1 635 mrd. kroner over 12 år. Planen er en betydelig strukturutvikling med et tettere samarbeid mellom forsvar og industri, herunder SMB. MIDSEC skal også øke internasjonal eksponering og partnersøk, og gjennomføre nasjonale teknologidemonstrasjoner. Innen infrastruktur og logistikk er det kommende flere store utbygginger og prosjekter der MIDSEC og medlemsbedriftene skal være på banen. Innen materiell og utstyr er det også muligheter for økt ressursutnyttelse.

Det også kom flere gode innspill fra engasjerte medlemmer og møtedeltakere.

Kommende aktiviteter

Av større aktiviteter og fremover der MIDSEC og medlemsbedriftene er medarrangører og/eller medarrangør, er følgende så langt planlagt:

Nye medlemmer

Etter møtet signerte både teltprodusenten Barents Outdoor fra Melhus, dronegruppen Orbit NTNU og dronebedriften Biodrone fra Steinkjer avtaler som nye medlemmer i MIDSEC. Velkommen!

Ebbe Deraas, klyngeleder i MIDSEC. Foto: Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri
Ebbe Deraas, klyngeleder i MIDSEC. Foto: Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri
Foto: Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager