ESA BIC: Husk søknadsfrist 24. juni

Foto: Pexels/SpaceX

Inkubatorprogrammet er åpent for søkere. Bedrifter som blir tatt opp i programmet vil få tilgang på data, eksperter og teknologi fra verdensledende miljøer gjennom ESA, og dessuten økonomisk støtte på 30 000 euro.

Målet er å tredoble verdien av norsk romindustri på ti år ved å satse på oppstartsbedrifter og forretningsideer innen romteknologi.

For Fremtidens Industri er satsingen på romteknologi en naturlig forlengelse av omfattende virksomhet knyttet til havrom.

— Vi er allerede ledende innenfor havteknologi, og romteknologi vil gi oss enda mer kraft på dette området, hvor blant annet satellittdata spiller en viktig rolle. Det gjelder alt fra autonomi og kommunikasjon til kartlegging og overvåkning. Tilgang på data, eksperter og teknologi fra verdensledende miljøer gjennom ESA, vil åpne enorme muligheter for innovasjon og nyskaping. Denne satsingen vil bidra til å styrke innovasjonsmiljøet, både i tilknytning til Nyhavna og langs kysten i regionen vår, sier Bjørn Damhaug, daglig leder i Fremtidens Industri.

Les også: Romsatsingen er i gang!

Fakta

  • Kjeller Innovasjon og Fremtidens Industri, sammen med andre partnere, blir en del av programmet ESA Business Incubation Centre Norway 2.0. i 2024.
  • Målet for inkubatoren er å tredoble verdien av norsk romindustri på ti år (fra 11 til 33 mrd kr) ved å bistå 40 nye oppstartsbedrifter og skape 450 nye høyteknologijobber.
  • Bedrifter som blir tatt opp i ESA BIC får tilgang til økonomisk støtte, teknisk ekspertise og ressurser og fasiliteter fra ESA.

Hvorfor romteknologi?

  • Satellitter er nødvendig for en rekke grunnleggende samfunnsoppgaver. Satellitter overvåker fem milliarder punkter årlig i Norge. Det gjelder for eksempel overvåkning av flom, ras, hav, skipstrafikk, meteorologi, vannmagasiner, etc. Satellittdata spiller en viktig rolle i forvaltningen av store havområder og Arktis, hvor Norge har omfattende interesser.
  • Romteknologi er en viktig del av observasjonspyramiden; når samme område overvåkes samtidig på flere nivåer (satellitter, droner, autonome båter og undervannsdroner) gir det mer kunnskap (eksempelvis om havstrømmer, værfenomener, utslipp og algeoppblomstring). Dette kan gi grunnlag for helt ny industri, verdiskaping og arbeidsplasser.
  • Romteknologi er relevant i forbindelse med klimaovervåkning, kommunikasjon, etterretning, beredskap, militære operasjoner, landbruk, fiskeri, og en rekke andre samfunnsområder.

Les mer og søk her

Har du spørsmål?

Kontakt EU-rådgiver Linda Hald
Telefon+47 976 74 134
E-post [email protected]

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager