mai 15, 2024

Jens Christian Junge blir forsvarskoordinator

Jens Junge blir ny forsvarskoordinator for Trøndelag

Siden 2016 har medlemmer i Forsvarsforum Trøndelag finansiert prosjektet «Forsvarskoordinator Trøndelag». Prosjektet består av to forsvarskoordinator-funksjoner, lokalisert i Ørland kommune og Stjørdal kommune. Prosjektet er finansiert ut 2026.

Hovedformålet til koordinatorene er sammenfallende: nærings- og samfunnsutvikling basert på Forsvarets aktivitet i regionen. Prosjektets betydning har økt som en følge av dagens sikkerhetspolitiske situasjon, og bidraget inn mot nærings- og samfunnsutvikling har stor effekt. De to forsvarskoordinatorene administreres av hhv Fremtidens Industri (FI) og Proneo AS, men rapporterer til Forsvarsforum Trøndelag.

For å erstatte Ebbe Deraas som avslutter sitt engasjement som forsvarskoordinator 1 oktober i år, har Forsvarsforum Trøndelag vært så heldige å få engasjert tidligere sjef Trøndelag Heimevernsdistrikt 12, Oberst (P) Jens Christian Junge som hans etterfølger.

Jens Junge blir ny forsvarskoordinator for Trøndelag
Jens Junge blir ny forsvarskoordinator for Trøndelag. Her sammen med fylkesordfører Tomas Iver Hallem og avtroppende forsvarskoordinator Ebbe Deraas.

Jens Christian Junge har skrevet formell kontrakt med Proneo som administrerer denne delen av prosjektet og han tiltrer jobben som Forsvarskoordinator Trøndelag 15. august i år. Jens Christian Junge har en lang og variert tjeneste i Forsvaret, i både inn- og utland, og vil med sin inngående kjennskap til Forsvaret og sitt samfunnsengasjement bli en meget verdifull ressurs i det viktige arbeidet fremover.

«Jeg er svært fornøyd med å få Jens Christian Junge inn som forsvarskoordinator. Trøndelags betydning som forsvarsknutepunkt gjør at dette arbeidet er blitt viktigere enn noen gang og Jens Christian Junge vil med sin kompetanse og erfaring bli en viktig ressurs for oss», sier Tomas Iver Hallem, Fylkesordfører Trøndelag.

Se også sak i Adresseavisen

Kontaktpersoner

Tomas Iver Hallem, mobil 95072 233, leder Forsvarsforum Trøndelag og fylkesordfører
Ebbe Deraas, mobil 400 21 020, Forsvarskoordinator Trøndelag Trøndelag

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager