mai 6, 2024

Årssamling 5. juni med PST og Forsvarsdepartementet

Hei alle sammen!
Dere inviteres med dette til årssamling for MIDSEC den 5. juni kl. 1000-1400. Årssamlingen gjennomføres på Trondheim Maritime Senter i Skippergata 14 på Nyhavna. Deler av programmet (før lunsj) er planlagt gjennomført sammen med medlemsbedriftene i Ocean Autonomy Cluster (OAC).

Programutkast

1000-1145 Felles for MIDSEC og OAC

  • Velkommen
  • Orientering fra PST om trusselen mot trønderske bedrifter
  • Orientering fra Forsvarsdepartementet
  • Hva er intensjonen bak samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile næringsliv i lys av ny Langtidsplan for Forsvaret

1145-1215 Lunsj

1215-1400 MIDSEC

  • Orientering om MIDSEC-prosjektet for å styrke konkurransekraften til trønderske bedrifter, styrke Trøndelags sikkerhets- og beredskapsevne og posisjonere/befeste regionen som viktig forsvarsregion i Norge.
  • Orientering og diskusjon om MIDSEC-veien videre

Frist for påmelding: 31 mai.

Arrangementet er åpent for medlemsbedrifter i MIDSEC og Ocean Autonomy Cluster. Er du interessert i å bli medlem eller å vite mer, ta kontakt!

Vel møtt!

Mvh. Ebbe Deraas
Klyngeleder MIDSEC
Tlf 40021020

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager