Marianne Eidem blir ny sjef for Trøndelag heimevernsdistrikt HV-12

Marianne Eidem Foto Kristian Kapelrud HV-12

Eidem nærmer seg 24 års fartstid i Forsvaret, og har bakgrunn fra Luftforsvaret og Baseforsvar. Hun var Bataljonssjef for Baseforsvarsbataljon på Ørland, før hun kom til stillingen som NK/Stabssjef, som hun har i dag. I tillegg til Luftforsvarets Krigsskole og stabsskole i Baltikum, har hun nettopp gjennomført Forsvarets Sjefskurs, høsten 2023.

  • – Det å få anledning til å lede HV-12 ser jeg på som et privilegium, sier hun. Samtidig er det med en viss porsjon ærefrykt jeg tar på meg rollen med å forvalte den enorme forsvarsviljen vi har i Trøndelag. HV-12 har en geografisk beliggenhet som er sentral i Forsvarets planverk, og med de sikkerhetspolitiske urolige tidene vi nå opplever, vil Trøndelags sentrale rolle trolig bli ytterligere forsterket.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager