Ny styringsgruppe for MIDSEC er på plass

Ny styringsgruppe fro MIDSEC er på plass. Foto: Lars Bugge Aarset/FI - Fremtidens Industri

Av Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri

21. februar var ny styringsgruppe i Mid-Norway Defence and Security Cluster MIDSEC samlet til oppstartsmøte.

Møtet markerer oppstarten på et nytt treårig prosjekt som både skal bidra til å øke samfunnssikkerheten i Trøndelag og styrke klyngebedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet.

Styringsgruppen består av følgende medlemmer

 • Eirik Hovstein (leder), gründer og nestleder med ansvar for sikkerhet og beredskap i Maritime Robotics AS
 • Bjørn Damhaug, CEO for FI – Fremtidens Industri
 • Ebbe Deraas, prosjektleder for MIDSEC og forsvarskoordinator Trøndelag
 • Erik Dragset, managing director for Inission Løkken AS
 • Ole K. Hovde, daglig leder i Foraas Områdesikring AS
 • Ingrid Schjølberg, dekan på NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 • Marit Helene Stigen, lufthavndirektør for Værnes flyplass, i Avinor
 • Erik Swendgaard, prosjektleder i SINTEF

I tillegg har styringsgruppen følgende observatører

 • Ola Kolseth Dahlen, Trøndelag fylkeskommune
 • Stein Ivar Strøm, Innovasjon Norge Trøndelag
 • Statsforvalteren i Trøndelag

MIDSEC er en næringsklynge som arbeider for et tryggere samfunn gjennom bruk av ledende teknologier og bedre løsninger for forsvar, beredskap og sikkerhet. Prosjektet eies og har blitt ledet av FI – Fremtidens Industri siden 2015.

På møtet deltok også Christian Wee daglig leder i Proneo AS, Marianne Brøtten, seniorrådgiver i FI – Fremtidens Industri og Lars Bugge Aarset, kommunikasjonsrådgiver for MIDSEC og FI – Fremtidens Industri. Erik Dragset var ikke tilstede.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager