Nils Kalstad skal lede NTNUs satsningsområde Samfunnssikkerhet og beredskap

Foto: Maren Agdestein/NTNU

I januar lanserer NTNU fem nye satsingsområder innen forskning. Et av områdene er Samfunnssikkerhet og beredskap. Nå er det klart at det er Nils Kalstad som skal lede dette området. Kalstad er førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU i Gjøvik.

Mid-Norway Defence and Security Cluster arbeider tett med en rekke private og offentlige aktører. NTNU er en av disse. Vi ser frem til et godt samarbeid fremover når det nye satsningsområdet nå kommer på plass.

Nils Kalstad skal lede NTNUs nye satsningsområde Samfunnssikkerhet og beredskap.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager