Bjørn Damhaug presenterte MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag

Bjørn Damhaug fra FI - Fremtidens Industri har presentert MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag. Foto: Lars Bugge Aarset

Onsdag 22. november presenterte Bjørn Damhaug fra FI – Fremtidens Industri MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag. Møtet ble gjennomført i fanehallen hos Forsvarsmuseet Rustkammeret.

Mid-Norway Defence and Security Cluster – MIDSEC er en midtnorsk næringsklynge som arbeider for et tryggere samfunn gjennom bruk av ledende teknologier og bedre løsninger for forsvar, beredskap og sikkerhet.

Forsvarsforum Trøndelag (FFT) er et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune og forsvarskommunene Ørland, Trondheim, Stjørdal, Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Malvik, Orkland og Holtålen. Forsvarsforum Trøndelag skal arbeide for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til forsvarets aktivitet i Midt-Norge. Målet er en sterk region hvor næringslivet og forsvaret henter ut store positive synergier og drar nytte av hverandre.

Fylkesordfører og ordførerne i Forsvarsforum Trøndelag. Foto: Lars Bugge Aarset
Fylkesordfører og ordførerne i Forsvarsforum Trøndelag. Foto: Lars Bugge Aarset

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager