april 18, 2023

Investerer i Forsvaret – også på Ørland

Regjeringen foreslår å starte opp fire nye prosjekter for omlag 17 milliarder kroner og endre pågående prosjekter for om lag 6,3 milliarder kroner for å styrke Forsvaret.

Det forteller forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding. 31. mars fremmet regjeringen proposisjonen Investeringar i Forsvaret og andre saker for Stortinget.

Regjeringen varslet i januar 2023 at det skal bestilles artilleriammunisjon fra den norske bedriften Nammo for inntil 2,6 milliarder kroner. Beløpet økes nå til 4 245 millioner kroner. Forslaget går ut på å fremskynde kjøp av langtrekkende ammunisjon fra Nammo Raufoss AS til Hærens nye K9 artilleriskyts for å øke rekkevidden til minimum 40 km.

– Dermed sikrer vi Forsvaret ammunisjon raskere enn planlagt samt at det legges til rette for økt produksjonskapasitet som vil gi NAMMO mer forutsigbare vilkår til å investere ytterligere i økt produksjonskapasitet og bestilling av råvarer til produksjonen. Det er viktig å bidra til at norsk og annen alliert forsvarsindustri øker produksjonstakten, sier Gram.

Nye maritime helikoptre
– Regjeringen varslet tidligere i mars at amerikanske Seahawk blir ny, maritim helikopterkapasitet. De første helikoptrene skal være på plass fra 2025. Seahawk er samme type helikopter som brukes av nære allierte og består av utprøvd teknologi. I dagens sikkerhetssituasjon har vi satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen og fra vi terminerte kontrakten på NH-90 helikoptrene og til vi får nye maritime helikoptre på plass vil det bare gått tre år. Det vil styrke nasjonal kontroll, Forsvarets beredskap og tilstedeværelse i nordområdene, sier Gram.

Nye bygg til luftvern, utbedring av hovedrullebane og sikring av områder på Ørland
Ørland flystasjon er Forsvarets hovedbase for kampfly. Regjeringen foreslår å legge bedre til rette for at luftvernavdelingene på basen kan gjøre jobben mer effektivt. I forslaget ligger et nytt administrasjons­bygg med kontor og undervisningsrom, og to haller for lagring av utstyr. 

Regjeringen vil også øke kostnadsrammene for å utbedre hovedrullebanen og arbeidet med å sikre området rundt flystasjonen. Begge disse prosjektene er svært viktige for flystasjonens funksjon og for å støtte egne og allierte flystyrker.

Styrker Hæren
Regjeringen foreslår også å kjøpe flere av bro-, ingeniør- og bergepanservogner til Hæren. Dette fordi Hæren skal vokse. Vi øker også satsingen på elektroniske mottiltak i Hæren, jammeutstyr, for å kunne forstyrre en motstanders kommandokjeder og presisjonsvåpen. I disse prosjektene utløses opsjoner som forplikter leverandørene til industrisamarbeid med Norge. Nasjonal forsvarsindustri blir også positivt berørt av investeringene.

Oppdateringer av Indre kystvakt
Indre kystvakt er de ikke- havgående kystvaktfartøyene, og Norge har i dag fem fartøy i Nornen-klassen. Fartøyene trenger nå oppdatering av flere skipstekniske systemer for å forbedre driften og modernisering for å tilfredsstille gjeldende krav til HMS. I tillegg må innredning oppdateres. Fartøyene er relativt saktegående og bruker hurtiggående patruljebåter for å øke aksjonsradius og øke antall samtidige oppdrag. Patruljebåtene må nå byttes ut med nye tilsvarende patruljebåter. Hovedmålet er å sikre at Norges fem kystvaktfartøy i Nornen-klassen kan operere videre mot 2040.


Gjenanskaffing av materiell donert til Ukraina
Store deler av materiellet som er donert til Ukraina er tatt ut fra Forsvarets struktur og må skaffes på ny. Pr. 21. mars 2023 var det donert materiell for omtrent 4 610 millioner kroner. Den største enkeltdonasjon som krever gjenanskaffelse er artillerigranater for omtrent 1 516 millioner kroner. Både kjøp av artilleriammunisjon, ingeniør- og bergepanservogner, samt lastevogner innebærer gjenanskaffelse etter donasjon til Ukrainia.  

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager