Har din bedrift ambisjoner om internasjonal vekst? Bli med på workshop!

Innovasjon Norge inviterer til digital workshop om Internasjonal markedsutvikling.

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

Workshopen består av fire digitale samlinger:

09. juni: kl. 09.00-13.00
16. juni: kl. 09.00-12.00
23. juni: kl. 09.00-12.00
30. juni: kl. 09.00-1200

Alle bedrifter oppfordres til å stille med minimum to personer som jobber med vekst og internasjonalisering.

Workshopen er gratis, men krever egeninnsats.

Målgruppe:
Målgruppe for workshopen er bedrifter som aktivt jobber med eller søker internasjonal vekst og markedsinngang i løpet av de neste seks til 12 månedene.

Siste frist for å melde bedriftens interesse er 01. juni. Kun 4-6 bedrifter vil bli valgt ut til å delta.

Her finner du mer informasjon, samt påmeldingsskjema.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager