Oversikt over virkemidler og tiltak

Virkemiddelapparatet igangsetter viktige virkemidler og nye tiltak for å bistå næringslivet i denne krevende situasjonen. MIDSEC kan bistå med råd til hvordan medlemmene kan orientere seg i dette apparatet.

  • FI planlegger et frokostmøte hvor tiltakspakker fra Innovasjon Norge vil være et sentralt tema. Nærmere informasjon vil følge.

Signalet om at næringslivet i denne tiden skal stimuleres til innovasjon og utvikling er tydelig, og virkemiddelapparatet kan komme med flere flere tiltak og endringer i tiden fremover. For de som selv ønsker å orientere seg om de ulike mulighetene, så kan dette være en nyttig liste:

Avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge
For å bidra mest mulig effektivt i denne krevende situasjonen har Innovasjon Norge gjort det lettere å få utsettelse på avdrag, forenklet prosessen og behandler søknadene raskere.

Her er skjema for søknad om avdragsutsettelse.

I påvente av sakens beslutning legges det inn purrestopp på lån det søkes avdragsutsettelse for. Renter og omkostninger må imidlertid betales ved terminforfall. Det kan også gisavdragsutsettelser på fastrentelån.

Kontaktinformasjon til Innovasjon Norges rådgivere finnes her.

SIVA fraviker kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter og inkubatorbedrifter

Kravet om «innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter» i statsstøtteregelverket artikkel 28 fravikes for ordinært programtilskudd i 2020 og for tildelte søkbare midler i 2020 via det nasjonale Inkubasjonsprogrammet og Næringshageprogrammet.

Tiltaket skal avhjelpe de bedriftene som nå er og blir rammet av COVID-19. Dette betyr at målbedriftene kan få inntil 100 % rabatt på innovasjonsstøttetjenestene. Les mer her.

Kommersialiseringstilskudd – fase 2

Dette tilskuddet er for gründere og oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe nytt i markedet. Tilskuddet er beregnet på bedrifter som har kommet et stykke på vei i kommersialiseringsfasen og har en bærekraftig forretningsmodell på plass. I motsetning til kommersialiseringstilskudd fase 1 er det her krav om at bedriften har en ekstern investor med på laget. Maks tilskuddsbeløp er på kr. 750.000,- og kan dekke inntil 75% av godkjente kostnader.

Ekstraordinært innovasjonstilskudd

Dette er en helt ny tjeneste myntet på SMB-bedrifter som har potensiale til å vokse. Tilskuddene skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter.

Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

  • Strategiutvikling
  • Kompetanseutvikling – opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
  • Forstudier/-prosjekt
  • FoU-aktiviteter
  • Investeringer
  • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag, enten ved bruk av tilskudd eller ved å kombinere tilskudd og lån.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager