Samfunnssikkerhet: – Kriminaliteten har gått fra gata, til data

Samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og klyngeleder for MIDSEC, Tom Guttormsen. Foto: Marius Tvinnereim/FI

– Digitaliseringen og samfunnsutviklingen gir oss et nytt sikkerhetsbilde, med nye utfordringer, sa samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i sitt innlegg på seminar om samfunnsikkerhet, arrangert av MIDSEC og AI Village.

– Kriminaliteten har gått fra gata, til data, konkluderte statsråden, og fortalte at Norge, som kanskje verdens mest digitaliserte land, også er spesielt utsatt for cybertrusler.

– Vi lener oss på mye teknologi i flere store sektorer. Vi har en kultur for tidlig innovasjon og nytenkning, men det betyr også at sårbarhetene treffer oss tidligere. Den største utfordringer for staten Norge er cyberutfordringen. Innen for denne er det oss mennesker som er den største utfordringen. Og det tar vi ikke god nok høyde for i hverdagen, sa Tybring-Gjedde.

De fleste bedriftene i Norge er små og mellomstore, og har ikke de samme sikkerhetsressursene som de store selskapene har. Hva er trusselen næringslivet står overfor nå og i fremtiden, hva kan vi gjøre for å beskytte oss?

– Man går ofte mot det svakeste leddet – oss mennesker. I dag henger alt sammen, og økt kunnskap om personlig nettsikkerhet, som nettvett og tofaktorverifisering, vil også styrke samfunnssikkerheten, sa Tybring-Gjedde.

90% av kritisk infrastruktur er i private hender, og det krever et tett samarbeid mellom myndighetene og næringslivet for å møte dagens og morgendagens utfordringer.

Samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Foto: Marius Tvinnereim/FI

– Derfor har vi utarbeidet en nasjonal strategi for digital sikkerhet, med konkrete anbefalinger for næringslivet. Om alle implementerer dette i sine bedrifter, så vil vi redusere resultatet av angrepene med 90%. Da kan vi fokusere på de resterende 10% med 100% av ressursene, fortalte Tybring-Gjedde.

Samfunnsikkerhet, cybersikkerhet…og folk.

Secure Practice, medlemsbedrift i MIDSEC og AI Village, har mottatt priser og utmerkelser for deres skybaserte digitale sikkerhetsløsning MailRisk. De har stort fokus på samfunnssikkerhet gjennom bevisstgjøring, opplæring og sikkerhetskultur.

– Nordmenn kan godt kåres til verdens mest naive folkeslag, og vi tror gjerne at vi ikke har noen hemmeligheter. Men spionasje skjer også i her, og nordmenn rekrutteres til spionasje i Norge. Samfunnsikkerhet handler derfor i stor grad om folk, også når det gjelder cybersikkerhet, fortalte Erlend Andreas Gjære, medgründer av Secure Practice og spesialist på sikkerhet og folk.

I fjor sommer fikk Secure Practice besøk av samfunnsikkerhetsministeren, som blant annet fikk prøve seg som hacker.

– Vi får overraskende mange henvendelser fra folk som lurer på om e-poster er farlige. Ofte er dette e-poster som hevder at mottakeren er utsatt for virus eller andre trusler, og krever penger for å ikke gjennomføre trusselen. Med vår MailRisk-tjeneste får små og mellomstore bedrifter en knapp de kan trykke på for å varsle om mistenkelige e-poster, slik at vi kan vurdere trusselen, sa Gjære.

Erlend Andreas Gjære, medgründer av Secure Practice. Foto: Marius Tvinnereim/FI

Færre enn 1 av 4 av respondentene i NorSIS-rapporten Nordmenn og Digital Sikkerhetskultur (2019) enige i at det er stor eller svært stor risiko forbundet med bruk av e-post. Samtidig svarte bare 1 av 4 at de hadde fått opplæring i informasjonssikkerhet i løpet av de siste to årene.

– Et veldig viktig utgangspunkt for både samfunnsikkerhet, statssikkerhet og totalforsvaret, er at arbeidsgivere tar ansvar for å gi ansatte opplæring i nettvett og informasjonssikkerhet, sa Gjære.

Trusler mot sivil sektor

Odin Johannessen, direktør for Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), snakket blant annet om ulike sikkerhetselementer, og hvordan skillelinjene mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet blir mer utydelige.

I november lanserte NSR rapporten Helhetlig digitalt risikobilde 2019, som handler om problemstillinger ved digital sikkerhet knyttet til individer, virksomheter og til samfunnet som helhet.

– Sikkerhetsbildet er i rask endring, og blir stadig mer sektoroverskridende. Det er snakk om hybride trusler, som utfordrer oss på flere ikke-militære områder. De største truslene mot sikkerhet, retter seg mot sivil sektor, sa Johannesen.

Han mener derfor at det sivilt-militære samarbeidet må videreutvikles og styrkes, med økt samarbeid også på tvers av sektorer.

Odin Johannessen, direktør for Næringslivets sikkerhetsråd. Foto: Marius Tvinnereim/FI

– Skal vi møte utfordringene mot stats- og samfunnsikkerheten vi står overfor i dag, kreves det et godt og gjensidige samarbeid mellom offentlige og private aktører, og sivil og militær sektor. Norge trenger økt kompetanse og utdanning innen cybersikkerhet og digitalisering, og næringslivet er en viktig bidragsyter, sa Johannessen.

– Trolig er det flere sivile, enn militære, løsninger på flere av de hybride sikkerhetsutfordringene mot samfunnet.

Andre som holdt innlegg under seminaret var:

  • Terje Lunde, Politiet
  • Jan Petter Torgersrud, Telenor
  • Tord Lien, NHO
  • Lars Erik Gjervan, Safe Base

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager