november 27, 2019

Forsvarssjefen foreslår transformasjonsfond for nyskaping og innovasjon

Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvarssjefen har nylig lagt frem sitt fagmilitære råd, hvor det slås fast at Forsvaret må styrkes betydelig i årene som kommer, for å forbli et relevant sikkerhetspolitisk verktøy.

Forsvarssjefen slår også fast at Forsvaret må kontinuerlig utvikles ved å ta i bruk ny og eksisterende teknologi. Han foreslår å etablere et transformasjonsfond, som skal kunne finansiere utprøving av teknologi i praksis med avkortet prosess for testing, eksperimentering og utvikling.

Transformasjonsfondet har i Norge gode forutsetninger for å skulle gi uttelling. Klimaet for innovasjon i forsvarssektoren er godt, og det er gode forutsetninger for øke Forsvarets operative evne gjennom å ta i bruk ny teknologi og nye anvendelser av eksisterende teknologi, skriver Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening (FSi) i en lederartikkel.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager