november 27, 2019

Avinor åpne for innovative løsninger

Trondheim Lufthavn, Værnes. Foto: Marius Tvinnereim / FI

Avinor er ikke fremmed for innovasjon og ny teknolog for å forbedre den operative driften av flyplassene sine. Trondheim Lufthavn er åpne for nye løsninger som kan testes ut lokalt.

Det kom frem da MIDSEC og medlemsbedriftene Sintef Digital, Foraas Områdesikring, Maritime Robotics, AIA Science, FramWeb og Fosen Tools var på besøk hos Avinor på Trondheim Lufthavn. Bedriftsbesøket ga et innblikk i hvilke utfordringer Avinor ser, og hvilke muligheter som finnes for å svare på disse.

– Trondheim Lufthavn Værnes er et stort laboratorium for å utvikle nye løsninger. Vi er derfor åpne for å teste ut innovasjonsprosjekter som gir bærekraft og økt effektivitet, uten å øke utgiftene, sier lufthavndirektør på Værnes, Marit Helene Stigen.

Lufthavndirektør på Trondheim Lufthavn, Værnes, Marit Helene Stigen, forteller at Avinor gjerne blir med på nye, innovative løsninger. Foto: Marius Tvinnereim / FI

– Stort potensial

Trondheim Lufthavn er én av 43 lufthavner i Avinors portefølje, og er i dag Norges tredje største flyplass. Med en landsdekkende lufttrafikktjeneste har Avinor en betydelig samfunnsrolle, og er en viktig aktør for både passasjerer, næringsliv og det norske totalforsvaret. Avinors forhold til Forsvaret er også et potensielt forretningsområde for flere av MIDSECs medlemsbedrifter.

Fra v.: Ole Kristian Hovde (Foraas Områdesikring), Eirik Hovstein (Maritime Robotics), Håvard Veimo (Avinor), Odd Jostein Svendsli (AIA Science) og Atle Oliver Johansen (FramWeb). Foto; Marius Tvinnereim / FI
Stigen sier at flyplassen på Værnes er et stort laboratorium som kan brukes til å teste ny teknologi og nye løsninger. Foto: Marius Tvinnereim / FI

– Det er oppmuntrende å høre at Avinor er så villige til å være med å teste ut nye løsninger og teknologier i kontrollerte former. MIDSEC består av både store og små medlemsbedrifter som er ledende på flere områder. Innovasjon og nyutvikling skjer ofte hos små og mellomstore bedrifter, eller i tett samarbeid med flere aktører. Jeg tror at flybransjen har et stort potensial for flere gode løsninger, forteller Tom Guttormsen, klyngeleder i MIDSEC.

Avinor investerer årlig omlag 4,5 milliarder kroner i norske luftfartsanlegg til vedlikehold, oppgraderinger og som følge av nye bestemmelser. Sikkerhetskravene er ufravikelige, og det er et behov for effektivisering. Avinor er derfor ikke ukjent med innovasjon og utprøving av ny teknologi.

Stående, fra v.: Leder for driftssentralen, Lars Holthe, viser frem sentralen til MIDSEC-bedriftene, med Trond Bakken (Sintef), Ole Kristian Hovde (Foraas Områdesikring), Tom Guttormsen (MIDSEC) og Atle Oliver Johansen (FramWeb). Bak til høyre står Eirik Swendgaard, Sintef. Foto; Marius Tvinnereim / FI

Tidligere i år startet blant annet byggingen av et nytt senter for fjernstyrte kontrolltårn i Bodø, som etter planen skal stå ferdig neste år. Remote Tower Center skal erstatte konvensjonelle tårn ved 15 lufthavner i Norge, og MIDSEC-medlemmet Kongsberg er med i utviklingen. Tårnsystemene skal forbedre luftfartssikkerheten, samtidig som kostnader reduseres. Avinor, sammen med Norges Luftsportforbund, har også skaffet seg flyet Alpha Electric G2, Norges aller første elektriske fly.

Problematiske kortnebbgjess

Under bedriftsbesøket ble det diskutert mulige løsninger på eksisterende og fremtidige utfordringer som Avinor, og andre aktører i bransjen, opplever. Det er ikke bare private droner i flysonen som kan skape problemer for lufttrafikken. Trondheim Lufthavn får tidvis uønsket besøk fra Værnes-faunaen. Fugler og andre dyr på flyplass-området er ressurskrevende med tanke på drift og sikkerhet. Et annet eksempel er drift og vedlikehold av store områder, med høye krav til sikring og stabilitet.

– Dyr som kommer seg inn på flyplassområdet kan være tidkrevende og uforutsigbart. Vi har tidligere brukt flere timer på å få tak i ett enkelt rådyr. I tillegg er det en flokk med kortnebbgjess som flyr over flyplassen hvert år, sier Thomas Wintervold, avdelingssjef for flysidedrift på Trondheim Lufthavn.

Avdelingssjef flysidedrift, Thomas Wintervold, tok med bedriftene på busstur i det store flyplassområdet. Med nærhet til fjorden, E6, togspor og annen bebyggelse er det både utfordringer og muligheter. Foto: Marius Tvinnereim / FI

Trondheim Lufthavn har en stor sikkerhetssone, og det stilles spesielle krav til perimetersikringen. Tett inntil flyplassen er også Forsvarets Værnes garnison.

– Det er viktig å se paralleller på tvers av andre aktører og bransjen, for Avinor er ikke alene med disse utfordringene. Det er behov for å finne løsninger som flere kan bruke, med krysninger av ulike teknologier satt sammen i nye løsninger, sier Eirik Hovstein fra Maritime Robotics.

Wintervold forteller at Avinor ønsker å være fremoverlente, blant annet for å kunne tilpasse flyplassdriften med tanke på fremtidens behov og muligheter. Det er også planer om økt næringsutvikling i området, med sentralt trafikknutepunkt på Sandfærhus. 

– Vi er derfor mer enn villige til å bidra og være med på å prøve nye løsninger. Så ta gjerne initiativ og kom i dialog med oss dersom dere har noe dere ønsker å teste ut. Veien til å samles om noe å jobbe videre med er ikke lang, oppfordrer Wintervold.

Fra driftssentralen koordineres blant annet drift, overvåking og brann- og redningstjenesten på flyplassen. Avinor opererer med 30 sekunder responstid for brann og redning, og er den eneste med så kort responstid. Blant annet på grunn av jetfuel og et stort antall mennesker. Foto: Marius Tvinnereim / FI

– Det hadde vært kjekt å ta flyplassen i bruk for å teste ut nye prosjekter, for eksempel perimetersikring som kan detektere og varsle når fugler og andre dyr utgjør en sikkerhetsrisiko. Konsepter på helelektriske, ubemannede plattformer kan også benyttes til vedlikehold av grøntareal og kontroll og sikring av områder. Det kan være midt i blinken for Avinor, sier Hovstein.

Kompleks drift, lite areal

En flyplass, som en mekanisk klokke, består av flere små og store komponenter som i felleskap sørger for sikker, stabil og effektiv drift. I liket med klokken er flyplassen også opptatt av tid. Driftsstans og andre forstyrrelser kan fort bli dyrt. Teamleder teknisk på Trondheim Lufthavn, Thor Morten Mølnås, tok med seg bedriftene inn til baggasjebåndet for å illustrere.

– Det er få, men store, leverandører innen bagasjebånd. De leverer gjerne pakker som krever et visst areal, noe vi ikke har mye av på Værnes. Baggasjebåndsystemet vårt er derfor et komplekst system, på svært liten plass, forteller Mølnås.

Fra v.: Tom Guttormsen (MIDSEC), Thor Morten Mølnås (Avinor), Arne Frode Pettersen (Fosen Tools), Ole Kristian Hovde (Foraas Områdesikring), Thomas Wintervold (Avinor) og Eirik Hovstein (Maritime Robotics). Foto: Marius Tvinnereim / FI

Effektiv arealutnyttelse vil også være en fremtidig utfordring for Trondheim Lufthavn. Luftfarten øker stadig, og Avinors prognose for norsk luftfart spår 70 millioner passasjerer i 2030, mot 50 millioner i år. Bare i løpet av 15 år har Trondheim Lufthavn gått fra én til 15 utenlandsruter. 

–  Vi har redundans i alle himmelretninger, svarer Mølnås når Odd Jostein Svendsli fra AIA Science spør om bagasjesystemets pålitelighet.

– Bagasjeanlegget er imponerende velsmurt, til tross for at det er svært mange komponenter og stor kompleksitet. Baggasjebåndet er en interessant case for å se på hvordan dataanalyse og kunstig intelligens kan redusere kompleksiteten og forbedre systemer, sier Svendsli, som også synes at det er potensial for nytekning på perimetersikringen.

Bagasjebåndet på Trondheim Lufthavn, Værnes, er et komplekst system på et svært lite sted. Foto: Marius Tvinnereim / FI

–  Det er tydelige muligheter for en smartere perimetersikring, som blant annet kan oppdage dyr og andre inntrengere. Droner, dataanalyse og ansiktsgjenkjenning er eksempler på spennende teknologi som kan by på nye løsninger og mindre komplekse systemer, sier Svendsli.

Arne Frode Pettersen fra Fosen Tools så også muligheter etter bedriftsbesøket.

– Den samlede kompetansen som finnes hos bedriftene i MIDSEC, kommer til sin rett på slike besøk. Vi går sammen, på tvers av fagområder, for å finne nye løsninger i fellesskap. Det er en styrke for både oss og store aktører som Avinor, sier Pettersen.

– Sikkerhetsbransjen er i stadig i endring. Vi må ikke gro fast, men forbli fleksible og omstillingsvillige. Nå har vi få fått noen innspill på hva Avinor ønsker, så da er det bare for oss å få ballen til å rulle.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager