Styrker satsingen på autonome fartøy

Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet lanserte nye klynger fredag 8 november. Fra v.: Statssekretær Geir Inge Sivertsen, Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, CEO i FI, Bjørn Damhaug, styringsgruppeleder i Autonomiklyngen Eirik Hovstein, NTNU AMOS-direktør professor Asgeir Johan Sørensen og COO i FI, Marianne Brøttem. Foto: FI

Autonomiklyngen i Trøndelag skal styrke Norges globale lederrolle innen utvikling og kommersialisering av fremtidens autonome løsninger i havrommet.

I dag ble det kjent at Autonomiklyngen blir en del av Arena-programmet i klyngesatsingen til Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Det er stort potensial for verdiskapning og eksport knyttet til utvikling av autonome løsninger. Det maritime autonomimiljøet i Trondheim er verdensledende, og har gitt liv til en rekke nyskapende bedrifter, forskningsprosjekter og en internasjonal kommersialisering av autonome løsninger. Autonomiklyngen har som mål å samle de ulike aktørene og styrke forretningsmulighetene innen autonomi.   

– Klyngen skal bli en naturlig representant for våre medlemsbedrifter og resten av autonomimiljøet. Sammen skal vi profilere Trøndelag og Norge som «verdens beste» på autonomi i havrommet, sier Eirik Hovstein, styringsgruppeleder i Autonomiklyngen.

Autonome systemer er systemer som kan operere helt eller delvis selvstendig. Autonomi er fortsatt et ungt fagfelt, og det er et stort behov for å teste, verifisere og kommersialisere ulike teknologier. Nye verdikjeder skal etableres, og lover og regler utarbeides. I dag står de forskjellige aktørene mer eller mindre alene i dette arbeidet. Samtidig er det store muligheter for kommersialisering og eksport av autonome systemer og teknologier.

– Med tettere samarbeid innad i autonomimiljøet og bedre tilgang til områder for testing av teknologien, håper jeg også at flere spin-outs fra forskningsmiljøene og bedriftene vil etablere seg i regionen, sier Hovstein.

Det håper også Asgeir J. Sørensen, professor og direktør for Senter for fremragende forskning NTNU AMOS (Autonomous Marine Operations and Systems). – Satsingen på autonome løsninger og -teknologier vil kunne skape flere tusen arbeidsplasser i Trøndelag. Det er en glede å få bidra til verdiskapning og flere teknologi- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser, sier Sørensen.

Trondheimsfjorden ble i 2016 verdens første testområde for autonome skip. Økt oppmerksomhet på driftskostnader, høy presisjon, strengere miljøkrav og økende interesse for teknologien har aktualisert mulighetene for automatisering til havs. Autonomiklyngen ønsker å lette overgangen fra konvensjonelle løsninger til mer bærekraftige, sikrere og lønnsomme autonome løsninger.

Les mer her.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager