To nye teknologibedrifter inn i klyngen

Teknologibedriftene Secure Practice og Fram Web er nye klyngemedlemmer i MIDSEC. Les mer om bedriftene her.– Fram Web og Secure Practice er begge fremoverlente selskaper som jobber målrettet for å bidra til et tryggere samfunn. Derfor passer de også godt inn i MIDSEC. Med Fram Webs kompetanse på beredskapsvarsling og Secure Practice sin kompetanse innen digital sikkerhet har vi fått to spennende bedrifter med på laget, sier klyngeleder i MIDSEC, Tom Guttormsen.


Digital sikkerhet
Secure Practice er en prisvinnende leverandør av produkter for digital sikkerhet, som blant annet skal hindre svindel og hacking via e-post. De har samtidig stort fokus på samfunnssikkerhet gjennom bevisstgjøring, opplæring og sikkerhetskultur. De er et ungt oppstartselskap, men har allerede mottatt utmerkelsen Seal of Excellence fra EU for deres skytjeneste MailRisk.

– Vi har stor interesse og nytte av å knytte oss til samarbeidspartnere i regionen. Gjennom AI Village, hvor vi sitter blant flere andre MIDSEC-medlemmer, har vi blitt introdusert til klyngen, sier medgründer og daglig leder Erlend Andreas Gjære i Secure Practice.

– Det er ikke tvil om at cybersikkerhet kommer stadig høyere på agendaen i næringslivet. Vi ønsker å bidra til at norske virksomheter får tilgang og eierskap til den beste og mest oppdaterte informasjonen om sikkerhetstruslene. Samtidig er markedet vårt globalt, og vi ønsker å bidra til å bygge et solid kompetansemiljø for både digital sikkerhet og kunstig intelligens i Trøndelag. Vi tror MIDSEC kan være en viktig arena for dette, sier Gjære.

Secure Practice utvikler og drifter de sine tjenester fra Trondheim.

Nettside: https://securepractice.no/  


Varslingssystemer
Fram Web leverer samfunnskritiske løsninger til offentlig sektor og en rekke private bedrifter i form av effektiv beredskapsvarsling. Deres intuitive varslingssystem Varsling24 gir i dag over 300 kommuner muligheten til å utføre effektiv dialogbasert mannskapsinnkalling, varsling av forhåndsdefinerte grupper og befolkning gjennom telefonisk sanntidsvarsling.

– FramWeb kom i dialog med MIDSEC i fjor, og oppfatningen hos oss begge var at det var interessante synergier, sier salgsdirektør John Krokstad i Fram Web

– Mye har skjedd på varslingsområdet den senere tid, og vi har som mål å kommunisere med de fagprogrammene våre kunder har fra før, eksempelvis innenfor beredskap og kommunalteknikk, sier Krokstad.

Selskapet satser også internasjonalt med deres nyeste produkt TeamAlert, et skybasert varslingssystem som forenkler kommunikasjonen mellom ansatte under kritiske hendelser. Lenke: www.teamalert.net

Dette er varslingsløsninger som sikrer liv og verdier, og Fram Web sin visjon er å samle Norge til ett varslingsrike for et trygt og oversiktlig samfunn. 

Fram Web ledes i dag fra Trondheim med salgskontor i Oslo og utvikling i Bergen.

Nettside: https://www.framweb.no/

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager