september 5, 2019

Knyttet kontakter på FSi-messen

Fra v: Erlend Langstrand, CEO i Clean Marines Switchboards, klyngeleder i MIDSEC Tom Guttormesn og forsvarskoordinator i FI, Ering Eriksen.

Forrige uke deltok FI og MIDSEC på den årlige FSi-messen på Akershus festning sammen med flere av MIDSECs klyngemedlemmer og andre utstillere fra forsvars- og sikkerhetsindustrien.

Totalt 66 utstillere deltok, og 600 gjester var innom de to dagene messen varte. Det er større enn noen gang tidligere.

Gull verdt for Fosen Tools

– Messen en fin arena for å møte andre bransjeaktører. Vi fikk blant annet mulighet til «speed dating» med Nammo og flere avdelinger i Kongsberg, forteller Erik Uthus, daglig leder i Fosen Tools. Sammen med Foraas Områdesikring delte Fosen Tools stand med FI og MIDSEC.

Uthus forteller at møtet med Kongsberg har fått ballen til å rulle.

– Å knytte slike kontakter direkte er veldig verdifullt for oss. Kongsberg virket positive til Fosen Tools og våre løsninger, og vi vil nok få til noe konkret med de etterhvert, sier Uthus.

Løsningene Fosen Tools leverer innen blant annet verktøykontroll kan være aktuelle for Kongsberg. Foto: Fosen Tools

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har sammen med finske Patria kjøpt opp Kongsberg Aviation Maintenance Services (tidligere AIM). Det gjør produktene til Fosen Tools svært aktuelle.

– De har behov for verktøykontroll og løsninger vi allerede leverer til Forsvaret i dag. Å få direktekontakt med nøkkelpersoner i Kongsberg er derfor gull verdt for oss, sier Uthus.

Imponert av MIDSEC

På åpningsdagen fikk de 66 utstillerne fra FSis medlemsbedrifter besøk av statssekretær i Forsvarsdepartementet Tone Skogen og den tyske og den norske materielldirektøren i tillegg til direktør FMA, som alle ble vist rundt og fikk snakke med hver enkelt utstiller.

– Den tyske materielldirektøren virket begeistret over MIDSEC og vår klyngemodell. I Tyskland dominerer de store aktørene, og små- og mellomstore bedrifter sliter med å komme til i markedet. Det hindrer for innovasjon og nye produkter. Han kunne derfor godt tenkt seg en tysk næringsklynge som MIDSEC, forteller Uthus.

FSi-messen har i løpet av årene etablert seg som en viktig møteplass for etablering av kontakt mellom norske forsvarsbedrifter. Samtidig tiltrekker messen seg stadig flere utenlandske forsvarsleverandører med interesser i Norge. Også Forsvaret og andre etater finner veien til FSi-messen for å lære mer om den norske leverandørmarkedet.

– FSi-messen er den største og viktigste nasjonale arena for de aller fleste av næringsklyngens medlemmer i forsvarsmarkedet. MIDSEC vil derfor søke å øke vår synlighet og tilstedeværelse ved neste anledning, sier klyngeleder Guttormsen.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager