juni 28, 2019

Store muligheter for næringssamarbeid med Forsvaret

– Forsvaret er fremdeles et stort og uutnyttet marked for trøndersk næringsliv.

Det sa fylkesordfører Tore O. Sandvik da han ønsket velkommen til Forsvarskonferansen 2019 i Trondheim tirsdag 6. juni.

Tema for konferansen var eksisterende og fremtidige muligheter for et tettere samarbeid mellom næringslivet, Forsvaret og forsvarsindustrien nasjonalt og globalt. Også Totalforsvaret, ny forskning og den norske beredskapsmodellen ble presentert.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik. Foto: Anne-Line Bakken

– Forsvaret bruker årlig nesten 30 milliarder på drift og vedlikehold, og dette er et marked som Trøndelag i enda større grad burde konkurrert i, sa fylkesordføreren.

MIDSEC-bedriften RITEK, som har landet en kontrakt med Lockheed Martin for vedlikehold av bakkeutstyr til de nye kampflyene, ble trukket frem som et imponerende eksempel fra Trøndelag. Sandvik oppfordret avslutningsvis Forsvaret til å ytterligere styrke samarbeidet med regionalt næringsliv.

– Vi har sterke kunnskaps- og teknologimiljøer i regionen, med teknologihovedstaden Trondheim som et kraftsentrum.

Næringsklynger åpner dørene

Tom Guttormsen, tidligere brigader og nå klyngeleder i MIDSEC (Mid-Norway Defence and Security Cluster), holdt et innlegg om stordriftsfordelene i klyngesamarbeid.

– Gjennom avtaler om industrisamarbeid og gjenkjøp kan det være store muligheter for norsk industri. For små og mellomstore bedrifter kan prosessen være krevende, men gjennom klyngesamarbeid kan prosessen oppleves langt enklere, sa Guttormsen.

Tom Guttormsen, tidligere brigader og nå klyngeleder i MIDSEC. Foto: Marius Tvinnereim / FI

Han rådet også bedrifter til å søke markeder innen samfunnssikkerhet, beredskap og andre sivile kunder.

– I Forsvaret er det lange tidsperspektiver. I sivile markeder tas beslutninger raskere. Med den farten teknologien endrer seg med i dag kan vi ikke forvente at Forsvaret henger med, og næringslivet må derfor kunne stå for utvikling av teknologi og løsninger, sa klyngelederen.

Næringsklyngen MIDSEC ble til som et resultat av bedriftssamarbeid i etableringen av kampflybasen på Ørland. Klyngen består av små og mellomstore bedrifter, samt store aktører som Nammo og Kongsberg. Klyngen bidrar til samarbeid og erfaringsutveksling mellom bedriftene.

– Innovasjon oppstår gjerne i små og mellomstore bedrifter. I MIDSEC har vi ambisjoner om å bli best i verden på det vi driver med, men vi blir ikke verdensmestere over natten, sa Guttormsen.

– Det er litt som Nils Arne Eggens godfot-teori; vi vil bli bedre på det vi allerede er gode til, og utvikle klyngen gjennom samhandling, hvor fokus må være å gjøre medspillerne bedre.

Nær 90 deltakere fra leverandører, næringsliv, Forsvaret og andre samfunnsaktører deltok på Forsvarskonferansen 2019 forrige uke. Foto: Marius Tvinnereim / FI

– Vi lokaliserte hønsegården

Nammo og Sintef er to av de store nasjonale selskapene tilknyttet MIDSEC. De delte erfaringer og tanker rundt mulighetene for næringssamarbeid i forsvarsindustrien.

– MIDSEC er en inspirasjon. Vi burde skape enda flere klynger, på tvers av bransjer, for å kunne komplimentere hverandre, sa konsernsjef i Sintef Digital, Morten Dalsmo.

Dalsmo presenterte også tiltak i Digital21-strategien «Digitale grep for norsk verdiskaping – Samlede anbefalinger» fra 2018.

– Det er muligheter for bedrifter i alle bransjer. Spesielt fire strategiske satsningsområder skiller seg ut som digitale grep for norsk verdiskapning; kunstig intelligens, tingenes internett, stordata og autonome systemer. Digital utvikling i næringslivet skal også være trygt, så cybersikkerhet er et grunnleggende premiss for utviklingen, sa Dalsmo.

Konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg, fortalte om Nammos industrielle reise og suksess, fra etableringen i 1998 og frem til i dag.

– Vår nisje er å være i den raske enden av transportbransjen, også er vi flinke til å sprenge ting og penetrere stål.

Fra v.: Møteleder Frithjof Jacobsen, konsernsjef i Nammo Morten Brandtzæg, klyngeleder i MIDSEC Tom Guttormsen og konsernsjef i Sintef Digital Morten Dalsmo. Foto: Marius Tvinnereim / FI

– I vår internasjonalisering benyttet vi oss av samme taktikk som reven. Vi fant ut hvor hønsegården var og gravde oss under gjerdet for å komme inn i markedet. I dag leverer vi blant annet verdens mest avanserte aluminiumslegering, skapt av norsk teknologi og kunnskap. Det er et eksempel på hvordan vi har lykkes gjennom å dele kompetanse og erfaringer gjennom samarbeid.

Brandtzæg påpekte at forsvarsindustrien måtte ha flere bein å stå på enn kun de store aktørene.

– I dag har vi større forutsetninger for å lykkes enn noen gang. Globalt investeres det i nytt utstyr for store summer. Teknologien og innovasjonen er det vi i næringslivet som står for, men samarbeid og erfaringsutveksling er helt avgjørende for å lykkes.

Brandtzæg kom samtidig med en oppfordring til Forsvaret.

– Er det doktrinen som kommer først, eller teknologien? Det er gjerne teknologien som legger føringer for doktrinen, og et tett samarbeid med næringslivet bidrar til å videreutvikle og skape løsninger for fremtiden. 

Med NATO og EU i ryggen

Norges NATO-ambassadør, Øystein Bø, viste til at økte forsvarsbudsjetter i NATO kan bety god butikk for trønderske leverandører.

– Etableringen av det europeiske forsvarsfondet (EDF) kan være viktig for forskning og utvikling også for norsk forsvarsindustri. Samtidig har NATO et investeringsbudsjett på 700 millioner euro på forsvarsindustri. Norsk industri viser seg konkurransedyktig og gjør det bra i markedet.

Norges NATO-ambassadør og tidligere statssekretær Øystein Bø fortalte viste til at økte forsvarsbudsjetter i NATO kan bety god butikk for norsk industri. Foto: Marius Tvinnereim / FI

– NATO satser på teknologi og fremtidige løsninger. Bedrifter som utvikler gode løsninger innen teknologi, kommunikasjon og kompositter kan være underleverandører til større og mer komplekse prosjekter, sa NATO-ambassadøren.

Avhengig av små og mellomstore bedrifter

I sitt innlegg under Forsvarskonferansen fortalte Generalmajor Odd-Harald Hagen fra Forsvarsdepartementet om eksisterende og fremtidige muligheter for et utvidet samarbeid mellom sivil sektor og Forsvaret.

– Tidligere var det militæret som sto for teknologiutviklingen, som sivile så fikk tilgang til. Internett er et eksempel på dette. Men nå har det snudd, i dag er det private bedrifter og leverandører som er drivmotoren i teknologiutviklingen. Det gir et tettere samarbeid med næringslivet, sa Hagen.

Generalmajor Odd-Harald Hagen fra Forsvarsdepartementet fortalte om eksisterende og fremtidige muligheter for et utvidet samarbeid mellom sivil sektor og Forsvaret under Forsvarskonferansen 2019 i Trondheim. Foto: Marius Tvinnereim / FI

– Å forsvare Norges interesser er en formidabel oppgave. Forsvaret er derfor helt avhengig av et fortsatt tett samarbeid med innovative krefter i Trøndelag og løsninger utviklet av sivil sektor for å klare dette.

Generalmajoren påpekte at én av utfordringene små og mellomstore bedrifter kan oppleve i samarbeid om anskaffelser er at det kan være tidkrevende. Det ønsker Forsvaret nå å gjøre noe med.

– Bedriftene må ha en viss ryggmarg for å klare å stå i et slikt løp. Men vi ønsker vi å legge til rette for å redusere disse utfordringene og bidra til et tettere samarbeid mellom Forsvaret og privat næringsliv.

I utviklingen av Forsvarets langtidsplan ser de nå på løsninger som kan bidra til dette.

– Én måte å gjøre dette på er innovasjon og innovativ kultur. Ingen har monopol på gode løsninger.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager