Samfunnssikkerhet

MIDSEC fremmer utvikling og tilpasning av nye og eksisterende teknologier og løsninger som ivaretar den norske samfunnssikkerheten og beredskapsevnen. Våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere utvikler og leverer banebrytende teknologi, produkter og tjenester til norske myndigheter og sivile virksomheter.

Overvåking og analyse

Stordata, prediktiv analyse, autonomi, kunstig intelligens og kontroll- og styringssystemer bidrar til presise tiltak og bredere grunnlag for beslutninger innen områder som samfunnssikkerhet, miljøovervåkning og sivile vedlikeholdssystemer.

Områdesikring

I sivil sektor vokser samfunnssikkerhet som forretningsområde i takt med endringer i det nasjonale og globale trusselbildet. Det er økende behov og etterspørsel for nye produkter og tjenester innen område- og objektsikring og løsninger innen fysisk og digital sikring.

Cybersikkerhet

Den digitale revolusjonen har skapt nye muligheter, men også nye utfordringer. Robuste, digitale infrastrukturer og informasjonssikkehet er grunnleggende elementer for å avdekke og sikre seg mot virtuelle trusler.

Contact person:
Bjørn Damhaug
Cluster Manager

Påmelding nyhetsbrev