Forsvar

Tettere samarbeid mellom bedrifter og forsvarsaktører bidrar til et tryggere samfunn og styrker det norske totalforsvaret. Et økende behov for innovative løsninger innen forsvar og forsvarsindustri, nasjonalt og internasjonalt, skaper muligheter for økonomisk vekst og nye forretningsmodeller i norske bedrifter.

Internasjonal industrisamarbeid

Synliggjøre leveringsmuligheter knyttet til gjenkjøpsavtaler og anskaffelser, styrke kompetansen i internasjonale industrisamarbeid og bidra til forretningsmuligheter for norske leverandører i den globale forsvars- og sikkerhetsindustrien.

Nasjonal industrisamarbeid

Tilrettelegge for næringssamarbeid og samlinger mellom aktuelle kunder og MIDSECs medlemsbedrifter. Fokus på forsvars- og sikkerhetsindustriens høye kvalitetskrav for å styrke bedriftenes markedskompetanse.

FoU-prosjekter

Bistå i prosjektutvikling og finansieringssøknader og bidra med verktøy for innovasjons- og utviklingsprosesser. Mobilisere utvikling av innovative konsepter på tvers av fag- og teknologiområder innen blant annet sikring, autonome systemer, support og vedlikehold

Contact person:
Bjørn Damhaug
Cluster Manager

Påmelding nyhetsbrev